RepatriSpain

RepatriSpain logo

Juridisk meddelelse

1. FORMÅL OG ACCEPT.

Denne juridiske meddelelse regulerer brugen af webstedet www.repatrispain.com, der stilles til rådighed for dig af den enhed, der er ansvarlig for webstedet, hvis identifikationsdata er:

Identitet COLLYFER
NIF/CIF: B04129979
Adresse C/ CARRIL Nº 113 04600- HUERCAL OVERA ALMERÍA
Telefonnr 950616161
E-mailadresse funerarialasangustias@collyfer.com

Som vi fremover kan kalde “firmaet”.

Når du navigerer på firmaets websted, er det ensbetydende de med, at du er bruger at samme, idet dette indebærer en fuldstændig og uforbeholden accept af hver eneste af de bestemmelser, der er inkluderet i denne juridiske meddelelse, i hvilken der kan foretages ændringer.

Brugeren forpligter sig til at foretage en korrekt brug af hjemmesiden i overensstemmelse med den gældende lovgivning, i god tro, i henhold til den offentlige orden, trafikanvendelse og herværende juridiske meddelelse. Brugeren vil være ansvarlig overfor firmaet eller tredjeparter for eventuelle skader, som kan opstå som følge af misligholdelsen af den nævnte forpligtelse.

2. BETINGELSER FOR ADGANG OG BRUG.

Webstedet og dets tjenester er gratis og frit tilgængelige, men firmaet betinger brugen af nogle af de tjenester, der tilbydes på dettes websted af en forudgående udfyldelse af den tilsvarende formular. Brugeren garanterer ægtheden og opdateringen af alle data, som meddeles til firmaet, og er eneansvarlig for eventuelle unøjagtige eller falske udsagn.

Brugeren accepterer udtrykkeligt at foretage en korrekt brug af indhold og tjenester, der tilbydes af firmaet og ikke bruge dem til blandt andet:

a. Formidling af kriminelt, voldeligt, pornografisk, racistisk, fremmedhadende eller fornærmende indhold til forsvar for terrorisme eller generelt i strid med loven eller den offentlige orden.

b. Introduktion af computervirus i netværket eller udførelse af handlinger, der kan ændre, ødelægge, afbryde eller forårsage fejl eller beskadigelse af elektroniske dokumenter, data eller firmaets og tredjeparters fysiske og logiske systemer, samt at hindre andre brugeres adgang til webstedet og dets tjenester gennem det massive forbrug af computerressourcer, hvorigennem firmaet leverer sine tjenester.

c. Forsøg på at få adgang til andre brugeres e-mailkonti eller begrænsede områder i firmaets eller tredjeparters computersystemer og, hvor det er relevant, udtrække oplysninger.

d. Krænkelse af rettighederne til intellektuel eller industriel ejendomsret samt krænkelse af fortroligheden af oplysningerne om firmaet eller tredjeparter.

e. Spoofing af en anden brugers, de offentlige administrationer eller tredjeparters identitet.

f. Reproduktion, kopiering, distribution, offentliggørelse eller på anden måde offentlig kommunikation, transformation eller ændring af indhold, medmindre du har tilladelse fra indehaveren af de vedkommende rettigheder, eller det er tilladt ved lov.

g. Indsamling af data til reklameformål og til at sende reklame af enhver art og kommunikation til salg eller andre kommercielle formål uden den tilsvarende forudgående anmodning eller samtykke.

Alt indhold på hjemmesiden, såsom tekster, fotografier, grafik, billeder, ikoner, teknologi, software samt dets grafiske design og kildekoder, udgør et værk, hvis ejendom tilhører deres respektive indehavere, idet der ikke er tale om, at disse brugsrettigheder bliver tildelt brugeren, ud over hvad der er strengt nødvendigt for en korrekt brug af webstedet.

Kort sagt, kan brugere, der har adgang til dette websted, se indholdet og udforme, hvor det er relevant, autoriserede private kopier, forudsat at de gengivne elementer ikke efterfølgende overføres til tredjeparter, og heller ikke er installeret på servere, der er forbundet til netværket, og at de heller ikke bliver omfattet af enhver form for udnyttelse.

Ligeledes tilhører alle varemærker, handelsnavne eller karakteristiske tegn af enhver art, der måtte blive vist på webstedet, deres respektive indehavere, idet det forstås, at brugen eller adgangen til samme ikke tilkender brugeren nogen som helst ret over disse.

Distribution, ændring, overførsel eller offentlig kommunikation af indhold og enhver anden handling, der ikke udtrykkeligt er godkendt af indehaveren af udnyttelsesrettighederne, er forbudt.

Oprettelsen af et hyperlink indebærer under ingen omstændigheder eksistensen af relationer imellem firmaet og indehaveren af det websted, hvor det er etableret, og heller ikke firmaets accept og godkendelse af dets indhold eller tjenester. De personer, der har til hensigt at oprette et hyperlink, skal fremsætte en forudgående skriftlig anmodning om tilladelse til firmaet. Under alle omstændigheder giver hyperlinket kun adgang til startsiden på vores websted, ligesom du skal afstå fra at fremsætte erklæringer og fra at afgive falske eller unøjagtige udsagn eller indikationer om firmaet eller inkludere ulovligt indhold i strid med god tro og den offentlige orden.

Firmaet er ikke ansvarlig for den brug, som den enkelte bruger foretager af det materiale, der stilles til rådighed på dette websted, eller for de handlinger, der udføres på baggrund af dem.

3. FRASIGELSE AF GARANTIER OG ANSVAR.

Indholdet på dette websted er af generel karakter og er kun til informationsformål, uden fuldt ud at garantere adgang til alt indhold eller dettes fuldstændighed, korrekthed, gyldighed eller aktualitet eller dettes egnethed eller anvendelighed til et bestemt formål.

Firmaet udelukker, i det omfang loven tillader det, ethvert ansvar for skader og tab af enhver art, som er en følge af:

a. Umuligheden af at få adgang til hjemmesiden eller manglen på sandfærdighed, nøjagtighed, fuldstændighed og/eller aktualitet af indholdet, såvel som eksistensen af alle former for fejl og mangler i det transmitterede, formidlede, opbevarede indhold, som er gjort tilgængeligt for dem, der har logget ind via hjemmesiden eller de på samme tilbudte tjenester.

b. Tilstedeværelsen af vira eller andet malware i indholdet, der kan forårsage ændringer i computersystemer, elektroniske dokumenter eller brugerdata.

c. Manglende overholdelse af love, god tro, offentlig orden, trafikanvendelse og denne juridiske meddelelse som en konsekvens af en forkert brug af webstedet. I særdeleshed, og som et eksempel er firmaet ikke ansvarlig for handlinger fra tredjeparter, der krænker intellektuel og industriel ejendomsret, æresrettigheder, privatlivets og familiens fred og og selve billedrettigheden.

Ligeledes frasiger firmaet sig ethvert ansvar med hensyn til de oplysninger, der befinder sig uden for dette websted, og som ikke direkte administreres af vores webstedsadministrator. Funktionen af de links, der vises på dette websted, er udelukkende at informere brugeren om eksistensen af andre kilder, der er i stand til at udvide det indhold, der tilbydes af dette websted.

4. FREMGANGSMÅDE I TILFÆLDE AF UDFØRELSE AF ULOVLIGE AKTIVITETER.

I tilfælde af at en bruger eller en tredjepart finder, at der er fakta eller omstændigheder, der afslører den ulovlige karakter af brugen af indhold og/eller udførelsen af en aktivitet på websiderne, som er inkluderet eller tilgængelige via webstedet, www.ress.com, bør denne sende en meddelelse til info@repatrispain.com, hvor de pågældende skal identificere sig behørigt, idet de påståede overtrædelser angives, idet anmelderen udtrykkeligt erklærer på sit eget ansvar, at oplysningerne i meddelelsen er korrekte.

For hvad angår alle retlige spørgsmål, der vedrører firmaets websted, finder spansk lov anvendelse, idet retlige instanser og domstole i firmaets retskreds er kompetente.

5. MEDDELELSER

Alle meddelelser og kommunikation imellem brugere betragtes som effektive til alle formål, når de foretages via post, e-mail eller telefonkommunikation. Brugere skal kontakte virksomheden gennem en hvilket som helst af de kontaktmetoder, der er angivet i begyndelsen af denne juridiske meddelelse.

Denne juridiske meddelelse er blevet revideret i december 2018, hvorfor der kan være tale om ændringer indtil den næste revision.