RepatriSpain

RepatriSpain logo

BESKYTTELSE AF PERSONDATA

Repatrispain, i det følgende benævnt “firmaet”, kan indsamle og behandle data fra webstedets brugere og andre interesserede parter, indsamlet på forskellige måder, som f.eks.:

  • Webformularer.
  • E-mails.
  • Telefonkontakt.
  • Papirformularer.
  • Postvæsen.

Kilder med offentlig adgang (aviser og officielle tidsskrifter, medier, osv.)

Behandlingen af de data, der indsamles gennem disse kilder, udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-forordningen 2016/679 omhandlende generel databeskyttelse og andre gældende regler i denne henseende.

For at præsentere firmaets fortrolighedspolitik, skal følgende afsnit fremhæves:

Chi è il Titolare del trattamento dei tuoi dati? 
 
Identitet:COLLYFER
CPR/CVR:B04129979
Adresse:C/ CARRIL Nº 113 04600- HUERCAL OVERA ALMERÍA
Telefonnr:950616161
E-mailadresse:funerarialasangustias@collyfer.com

Til hvilket formål behandler vi dine persondata?

I firmaet behandler vi data fra interesserede personer til styring og udvikling af kommunikation (brugerkontakt, svar på forespørgsler, reklame, afsendelse af nyhedsbreve, styring af firmaets profiler på de sociale netværk, osv.), samt ligeledes til at tage os af de ønskede tjenester og udvikle vores aktivitet i overensstemmelse med vores virksomhedsformål og/eller vedtægter.

Baseret på de leverede oplysninger udarbejder vi en forretningsprofil for at forbedre din brugeroplevelse og personalisere de tilbud og kommunikation, som vi anser for at være af din interesse. Der træffes ikke individualiserede, automatiserede beslutninger, baseret på den nævnte profil.

Hvis formålet med at kontakte firmaet og sende oplysninger om dig er at søge efter et job (fremsendelse af CV, osv.). De leverede data behandles til at vurdere din mulighed for ansættelse i firmaet. Hvis de leverede data er af interesse for firmaet, udarbejdes der en profil med dem, og de arkiveres til forvaltning af menneskelige ressourcer.

Hvilke former for persondata behandler vi?

Ud over de ovennævnte indsamlingsmetoder, samt de forskellige formål med de nævnte behandling, informerer vi dig om, at de former for persondata, som vi kan behandle i vores informationssystem, er følgende:

Baseret på de leverede oplysninger udarbejder vi en forretningsprofil for at forbedre din brugeroplevelse og personalisere de tilbud og kommunikation, som vi anser for at være af din interesse. Der træffes ikke individualiserede, automatiserede beslutninger, baseret på den nævnte profil.

Hvis formålet med at kontakte firmaet og sende oplysninger om dig er at søge efter et job (fremsendelse af CV, osv.). De leverede data behandles til at vurdere din mulighed for ansættelse i firmaet. Hvis de leverede data er af interesse for firmaet, udarbejdes der en profil med dem, og de arkiveres til forvaltning af menneskelige ressourcer.

Hvilke former for persondata behandler vi?

Ud over de ovennævnte indsamlingsmetoder, samt de forskellige formål med de nævnte behandling, informerer vi dig om, at de former for persondata, som vi kan behandle i vores informationssystem, er følgende:

Identifikationsdata.

Identifikationskoder eller identifikationsnøgler.

Post- eller elektroniske adresser.

Data om personlige og faglige egenskaber.

Økonomiske data.

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Persondata opbevares, så længe der er opretholdt et forhold til dig, enten som kunde eller som en anden type interesseret part, så længe der ikke anmodes om sletning af samme, eller imens deres opbevaring er vedtaget ved en form for bestemmelse eller lovgivning.

Når dataene ikke længere er nødvendige for de formål, hvortil de blev indsamlet, slettes de for at sikre deres fortrolighed.

I tilfælde af data, der er leveret til jobsøgningsformål, hvis disse ikke er af interesse for firmaet, slettes de straks for at sikre deres fortrolighed.

Hvad er legitimiteten for behandlingen af dine persondata?

Det juridiske grundlag for behandlingen af dine data kan skyldes udførelsen af en kommerciel, handelsmæssig, arbejdsmæssig kontrakt, mv. i hvilken den omfattede person er part.

Et andet juridisk grundlag for behandling af dine persondata er det informerede samtykke i tilfælde af andre behandlinger, som f.eks.: kontaktformular på webstedet, registrering af aktiviteter, udført af firmaet, deltagelse i virksomhedens sociale medieprofiler og enhver anden behandling, der nødvendigvis indebærer indsamling af dine persondata, for hvilke en klar bekræftende handling fra den interesserede part vil være et væsentligt krav.

Til hvilke modtagere vil dine persondata blive kommunikeret?

De interesserede parters data vil ikke blive meddelt til nogen tredjepart, med undtagelse af, når der er vedtaget en forpligtelse ved lov i denne henseende.

Hvilke er dine rettigheder, når du leverer persondata og/eller vi behandler dine data?

Som en interesseret part kan du når som helst anmode om udøvelse af en af følgende rettigheder, for hvad angår beskyttelse af dine persondata:

Adgang til den interesserede parts persondata for at bekræfte, hvorvidt data vedrørende dem behandles eller ej, og for at få mere information om denne behandling.

Rettelse eller sletning af persondata, der vedrører den interesserede part, når de blandt andet er unøjagtige eller ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet.

Begrænsning af behandlingen af den interesserede parts persondata under visse omstændigheder, i hvilket tilfælde de kun opbevares med det formål at udøve et forsvar i henhold til reklamationer, til beskyttelse af en anden persons rettigheder eller af hensyn til offentlighedens interesse.

Modtagelse af de persondata, der vedrører dig, som du tidligere har givet os, og i et struktureret format, når det er muligt. (Portabilitet af dine persondata).

Modsættelse af behandlingen af dine persondata under visse omstændigheder og af grunde, der er relateret til din særlige situation. Firmaet ophører med at behandle dine persondata, undtagen af grunde af bydende nødvendighed eller foretagelse af forsvar imod eventuelle reklamationer.

For at håndhæve dine rettigheder, skal du blot kontakte os via e-mail på adressen: info@repatrispain.com eller sende et brev til os til adressen: C/CARRIL NR. 113, 04600 HUERCAL OVERA, ALMERIA, SPANIEN.

Du kan også vælge at rette henvendelse til databeskyttelsesagenturet (www.agpd.es) for at finde ud af mere om dine rettigheder eller anmode om, at denne kontrolmyndigheden optræder som værge, mht. dine persondata.

Datasikkerhed

Firmaet har implementeret i sit informationssystem de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendige for at garantere et passende niveau af fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de oplysninger, vi behandler.

I det omfang den gældende lovgivning tillader det, påtager vi os ikke noget ansvar for de skader og tab for ændringer, som tredjeparter kan medføre i vores informationssystem. Ethvert sikkerhedsbrud meddeles behørigt og omgående til den kompetente myndighed og eller statens sikkerhedsstyrker og organer.

Afsendelse af kommunikation eller information

Vores politik vedrørende afsendelse af information via telematiske midler (e-mail, instant messaging, osv.) er begrænset til kun at sende kommunikation, som vi anser for at være af interesse for vores brugere og interesserede parter i forhold til firmaets funktioner og aktivitet, eller som du har afgivet dit samtykke til at modtage.

Hvis du foretrækker ikke at modtage disse meddelelser, tilbyder vi dig gennem samme muligheden for at udøve din ret til at annullere og give afkald på modtagelsen af disse meddelelser i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit III, artikel 22 i lov nr. 34/2002 omhandlende tjenester til informationssamfundet og elektronisk handel.

Denne fortrolighedspolitik er blevet revideret i januar 2019, så der kan forekomme ændringer indtil den næste revision af teksten.